מרכז שלום

עריכת שלום יחד – ישראלים ופלסטינים במרכז הנוכחי שלנו

החזון של אוואם הוא לקדם שלום והרמוניה ברי-קיימא באזור רוויי הקונפליקטים של המזרח התיכון, ובכך לתרום ליצירת שלום עולמי.

אנו מאמינים מעומק ליבנו, שיצירת שינוי משמעותי בעולם, מתחילה בהתמרה פנימית בליבם ובתודעתם של יחידים. ולכן, כתלמידי אוואם, אנו שואפים לטהר ולהתמיר את תודעתנו לכדי שינוי פנימי עמוק, בעזרתם של תרגולים המפתחים את חוכמתנו וחמלתנו.

אנו מאמינים שהתמרה מסוג זה תתמוך בעלייה של מנהיגים בעלי חמלה רוחניים, המסוגלים לשנות את המציאות סביבם ולייצר הרמוניה, אהבה, כבוד הדדי ושלום בליבם של יחידים וקהילות, וכן במדינות בהן הם חיים.

מרכז אוואם ישמש כמוקד הפעילות ויהיו לו שלוחות במקומות שונים בישראל וברשות הפלסטינית, ובכל איזורנו רוויי הקונפליקטים.

אנו רואים את אוואם כמוקד של מגוון רחב של מיזמים חוצי גבולות, וכמקום מפגש בינלאומי של אמונות שונות. תשתיות המקום יכללו מרכז קונגרסים לאירוח ארועי שלום והידברות, שיצרו קירוב-לבבות בין ישראלים, פלסטינים, ירדנים ובני לאומים נוספים. את האירועים יתכננו וינהלו מתרגלים ותלמידים של אוואם, בשיתוף מנהיגי שלום בולטים באזורנו.