ועדת ההיגוי

לאמה דבורה

מייסדת ומנהיגה רוחנית

גדי עמיאל

אדריכל ראשי

עו"ד צבי בן חיים

יעוץ משפטי

מרים עמיאל

קשרי קהילה

הנזירה לובסנג ג'מפני (לאה אהרוני)

תכנון אסטרטגי

הנזיר לובסנג קלסנג (אוֹרי בדר)

תקשורת שיווקית ויח"צ

חיים עמרם

טכנולוגיה

אביב קוטאי-נצר

גיוס כספים