מגזין קול הלב www.voiceofheart.org.il

מטרתו לחשוף היבטים שונים של הלימוד והתרגול הרוחני בפני ישראלים המתעניינים בהתפתחות רוחנית ומעורבות חברתית כדרך חיים. המגזין מופץ ללא תשלום, כְּשֵרות לקהילה.