המרכז הישראלי לניהול קארמי www.karmicmanagement.org.il

שמטרתו להביא את עקרונות החוכמה הקלאסית העתיקה לקהילת העסקים, לעבוד עם העקרונות הנצחיים שיוצרים הצלחה כלכלית, ביחד עם בריאות, אושר ושירות.