הוצאת ספרים לב הדהרמה www.lev-hadharmapress.org.il

נוסדה על ידי תלמידיה של לאמה דבורה, על מנת לסייע בהפצת הדהרמה בעברית. עד כה יצאו לאור עשרה ספרים שתורגמו על ידי לאמה דבורה, כמו גם עשרות דיסקים של שמע ועליהם צרובים לימודי דהרמה.